ÚVZ SR: Prehľad opatrení platných od septembra 2020

Cieľom navrhovaných zmien je ochrana verejného zdravia v čase druhej vlny ochorenia COVID-19 – majú vyvážiť riziko šírenia ochorenia COVID-19 spojené s návratom ľudí zo zahraničia, žiakov do škôl po prázdninách a zamestnancov do práce po dovolenkovom období. Výskyt ochorení v Slovenskej republike má charakter lokálne zvýšenej incidencie spôsobenej príchodom...

Čítajte viac

Informácie o novom školskom roku a dodržiavaní opatrení na školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne.Vytvorilo preto manuál, ktorý určuje základné prevádzkové podmienky v školách a školských zariadeniach (vrátane materských škôl, základných umeleckých škôl či školských jedální) počas trvania opatrení proti pandémii ochorenia  COVID-19. Manuál k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania...

Čítajte viac

Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán. Definuje jasné pravidlá fungovania a zabezpečuje pripravenosť SR, nielen pri pandémii ochorenia COVID-19, ale pri každej vážnej pandémii akútnych respiračných ochorení. Jeho cieľom je eliminácia zdravotnej a ekonomickej záťaže obyvateľstva a obmedzenie dopadu na chod hospodárstva a verejného...

Čítajte viac

Dodržiavajte zásadu ROR ( rúško – odstup – ruky )

Rovnako ako ostatné krajiny, aj Slovensko pristúpilo k postupnému uvoľňovaniu opatrení a k otváraniu hraníc. To so sebou prináša aj väčšiu mieru rizika zavlečenia ochorenia COVID-19 na naše územie ako importovanú nákazu.Odporúčame preto zvážiť nevyhnutnosť cestovania do zahraničia, najmä pred blížiacim sa začiatkom školského roka. Ak je niekto v...

Čítajte viac