Uznesenie vlády SR č. 804/2020

Vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 19. decembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 29. decembra 2020, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na výnimky uvedené v uznesení.

Čítajte viac

Vydanie čiastky č. 23/2020 Vestníka vlády SR

35. OZNÁMENIE o oprave chyby vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 34/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí 36. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia...

Čítajte viac

Vyhláška UVZ SR č. 34 k opatreniam pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou od 11.12.2020, resp. od 14.12.2020

Link: https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4548:34-vyhlaka-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-ktorou-sa-nariauju-opatrenia-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-k-obmedzeniam-prevadzok-a-hromadnych-podujati&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Čítajte viac

Vyhláška k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl s platnosťou od 7. decembra 2020.

Z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového...

Čítajte viac

Oznámenie o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti

Metodický pokyn upravuje aj jednotný postup orgánov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a Finančnej správy Slovenskej republiky pri oznámení vzniku a skončení služobného pomeru svojich zamestnancov, ktorým sa zabezpečí ich oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, vedenie evidencie občanov...

Čítajte viac