Čo mám robiť, ak som COVID 19 pozitívny?

Osoba pozitívna na ochorenie je osoba, ktorej bol oznámený pozitívny výsledok testu, a to od momentu oznámenia pozitívneho výsledku testu do momentu ukončenia izolácie. Zo zákona sa všetkým osobám pozitívnym na ochorenie nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá po dobu 14 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných troch dní tejto doby u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia. Pokiaľ sa počas posledných troch dní z doby 14 dní vyskytol u osoby akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:

boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút, alebo
osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky,
Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie
Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Povinnosť karantény (rovnako tak ani testovania) sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia COVID-19 doklad.

Doma s COVID 19 – odporúčania pre pacientov v domácej liečbe

dodržiavajte karanténu
píšte si poznámky o Vašom zdravotnom stave pre lekára a RZP
merajte si teplotu 2x denne- merajte si saturáciu 2-3x denne
merajte tlak a pulz 2x denne
majte pripravený zoznam liekov, ktoré užívate (aj voľnopredajných)
hovorte o svojom stave s rodinou
pravidelne vetrajte v domácnosti- v rámci rodiny pravidelne kontrolujte svojich príbuzných
Čo si môžem kúpiť na doma?

Oxymeter: Merajte saturáciu na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji. Pozor na situácie, ktoré môžu zhoršiť výsledok (dlhé nechty, umelé nechty a lak na nechtoch, slabé batérie, studené prsty).
Tlakomer: Robte vždy tri merania po sebe, z druhého a tretieho meranie urobte priemer, ktorý si zapíšete.
Teplomer: Pravidelne merajte telesnú teplotu.
Ako absolvovať domácu liečbu?

Treba dodržiavať pitný režim: dôležitý je príjem vyššieho množstva tekutín.
Strava: Ľahká, vyvážená, zvýšiť príjem ovocia a zeleniny.
Dostatok odpočinku
Pocit plného nosa: použiť voľnopredajné spreje do nosa
Bolesti hrdla: použiť voľnopredajné pastilky na cmúľanie
Kašeľ: Voľnopredajné lieky podľa typu kašľa po porade s lekárnikom (antitusiká pri suchom, dráždivom kašli, mukolytiká pri vlkom, produktívnom).
Zvýšená teplota/horúčka: Paracetamol, acylpirín a pod.
Podpora imunity:
Vitamín C – 2g/deň rozdelené do 2-3 dávok
Vitamín D – 1000 IU/deň
Zinok – 10 mg/deň

Kedy treba kontaktovať lekára?

pri obdržaní pozitívneho výsledku na vyšetrenie Covid-19
telesná teplota nad 38 stupňov trvajúca viac ako tri dni
bolesti na hrudníku pri kašli, zhoršujúce sa dýchanie
zhoršený príjem tekutín a stravy, znížené množstvo moču
zhoršovanie stavu napriek domácej liečbe

Kedy volať 112?

pocit nedostatku vzduchu a zadýchanie sa pri bežných aktivitách (pohyb v domácnosti, rozprávanie, telefonovanie
pocit tlaku na hrudi
vykašliavanie krvi
bledosť, modré pery
oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92%; pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) pod 88% (pozor na správne meranie)
pocit na odpadnutie, zmätenosť
strata vedomia

Čo treba robiť po ukončení karantény?

kontaktujte svojho všeobecného lekára
informujte ho o všetkých pretrvávajúcich príznakoch (kašeľ, slabosť a pod.)
spôsob rekonvalescencie určí lekár podľa priebehu choroby (stredný, ťažký)

viac sa dočítate na www.korona.gov.sk.