Vlády vydala vyhlášky č. 206, 207 a 208, ktoré upravujú a dopĺňajú opatrenia pred šíriacim sa koronavírusom.