Koronavírus a mesto Kežmarok Aktuálne a presné informácie
pre občanov na jednom mieste

Spoločne pre občanov nášho mesta.

Základná a účinná prevencia voči šíreniu ochorenia

Rúško

Noste správne rúško alebo respirátor (zakrytý nos aj ústa).

Rúška zabraňujú, aby človek, ktorý je potenciálne nakazený, šíril vírus ďalej do okolia. Prenosu ochorenia bránime rovnako dostatočným sociálnym odstupom i častým a dôkladným umývaním rúk. Neumytými rukami sa šíri až 80 percent infekcií. Rúško sa musí nosiť aj na miestach, kde to stanovujú aktuálne nariadenia.

Odstup

Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre).

Dostatočný odstup od cudzích ľudí, dezinfekciu rúk a respiračnú hygienu je dôležité dodržiavať aj v exteriéri, nielen v interiéri. Rovnako aj v exteriéri je dôležité vyhýbať sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí – pokiaľ to nie je možné, v záujme účinnej prevencie odporúčame aj vonku nasadiť si na takýchto miestach rúško a zdržiavať sa tam len na nevyhnutný čas.

Ruky

Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

K najdôležitejším spôsobom prevencie od nákaz patrí umývanie
a dezinfekcia rúk. Pred tým než vstupujete do prevádzok a na úrady dezinfikujte si ruky. Laboratórne experimenty ukázali, že viabilita (schopnosť prežiť) bakteriálneho kmeňa na koži pretrvala viac ako 150 minút. Dodržujte tieto pravidlá a chráňte seba i ostatných.

Aktuality a opatrenia proti šíreniu ochorenia v Kežmarku