🧑‍⚕️ NAPLNENIE TERMÍNOV DO ŠTÚDIE O PROTILÁTKACH

Štúdia o protilátkach u dobrovoľne nezaočkovaných proti ochoreniu Covid-19 v našom meste prebehnú 22. novembra.

Po šiestich hodinách od spustenia rezervácie termínov boli všetky termíny rezervované. Prebehne ešte spätná kontrola na základe veku potrebného pre štúdiu. Ak nebudete spĺňať v časovom harmonograme vek, budete vyradení z dobrovoľnej štúdie.

Ďakujeme za pochopenie!

Viac informácií nájdete na webe www.korona.kezmarok.sk/dobrovolnastudia


Mesto Kežmarok bolo analytikmi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vybraté do štúdie, ktorej cieľom je odhadnúť stav imúnnosti nezaočkovaných obyvateľov vybraných regiónov Slovenska voči ochoreniu COVID-19. Štúdiu realizuje Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach spolu s Ústavom epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Virologickým ústavom Slovenskej Akadémie Vied v Bratislave na základe priameho zadania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Do štúdie sa hľadajú dobrovoľníci nezaočkovaní proti ochoreniu Covid-19, u ktorých sa bude zisťovať prítomnosť a hladiny protilátok vytvorených voči vírusu SARS-CoV-2.

Každý účastník poskytne pár kvapiek krvi z prsta a absolvuje krátky dotazník. Odber krvi z prsta realizuje zdravotnícky pracovník alebo študent 4.- 6. ročníka všeobecného alebo zubného lekárstva. Je to zákrok s minimálnou invazivitou a nepredstavuje pre účastníka žiadne riziko. Účasť v štúdii je dobrovoľná a údaje budú anonymizované. V prípade záujmu však účastníci štúdie obdržia informáciu o prítomnosti a hladine protilátok proti SARS-CoV-2 prostredníctvom SMS alebo e-mailu niekoľko dní po odbere.


Spôsob prihlasovania:

 • 1. Navštívte stránku www.korona.kezmarok.sk/dobrovolnastudia a oboznámte sa so štúdiou.
 • 2. Prejdite na prihlasovací formulár.
 • 3. Na základe Vášho veku si zvoľte čas odberu:
  11:00-12:28 občania 60 a nad 60 rokov
  11:39-12:23 občania od 40-59rokov
  12:45-13:47 občania od 18-39 rokov
  14:05-14:41 občania od 12-17 rokov
 • 4. Vyplňte údaje v prihlasovacom formulári.
 • 5. Odošlite údaje a počkajte na potvrdzujúci e-mail.

UPOZORNENIE! Ak nebudete spĺňať v časovom harmonograme vek, budete vyradení z dobrovoľnej štúdie.


Respondent musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

 • trvalé bydlisko v Kežmarku
 • vek 12 a viac rokov
 • nezaočkovaný/á proti Covid-19
 • súhlas so zaradením do štúdie (podpis informovaného súhlasu) – v prípade maloletého účastníka štúdie (12-17 rokov) súhlas podpisuje zákonný zástupca.

Kapacita účasti dobrovoľníkov je limitovaná, v Kežmarku je naplánovaný odber u 150 dobrovoľníkov v nasledujúcej vekovej štruktúre:

 • 12 – 17 roční – 16 osôb
 • 18 – 39 roční – 62 osôb
 • 40 – 59 roční – 44 osôb
 • 60 a viac roční – 28 osôb

Odber vzoriek v Kežmarku je stanovený na 22. novembra 2021 v čase od 11.00 do 15.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku na ulici Starý trh 46.


V prípade akýchkoľvek Vašich otázok o priebehu výskumu alebo stave Vašej rezervácie kontaktujte správcu: 0911 025 239, alebo ondrej.miskovic@kezmarok.sk v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 10.00 hod. Registráciu je možné vykonať len pomocou formulára.