Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne.Vytvorilo preto manuál, ktorý určuje základné prevádzkové podmienky v školách a školských zariadeniach (vrátane materských škôl, základných umeleckých škôl či školských jedální) počas trvania opatrení proti pandémii ochorenia  COVID-19. Manuál k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v školách na školský rok 2020/2021 je rozdelený pre každý typ školy na niekoľko fáz, ktoré môžu v školách počas školského roka nastať.