Krízový štáb mesta na svojom zasadnutí 5. februára prijal podmienky otvorenia škôl: Súhlasné stanovisko vlády, ministra školstva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Radnica 6. februára obdržala súhlasné stanovisko RÚVZ, ktoré umožňuje od pondelka 8. februára otvoriť materské a základné v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok za dodržania platných vládnych nariadení.

“Školy otvoríme aj napriek skutočnosti, že opatrenia boli prijaté v piatok večer a súhlasné stanovisko RÚVZ až teraz v sobotu. Berieme ohľad na žiakov a pedagógov a preto chceme školy otvoriť v čo najkratšom čase. Riaditelia  materských a základných sú pripravení na pondelkové otvorenie,” povedal primátor mesta Ján Ferenčák.

Pre otvorenie škôl je prioritou bezpečnosť žiakov a učiteľov. Samospráva na území mesta zriadila cez víkend tri odberné miesta: Základnú škola s Materskou školou Nižná Brána, Arénu Kežmarok a mobilné odberné miesto Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Spustený bol rezervačný systém a v čase od 8.00 do 20.00 hod. je možné sa na týchto miestach pretestovať. Informácie o odberných miestach, časoch odberu, ale i ostatných pokynov sú občanom poskytnuté na stránke www.korona.kezmarok.sk, sociálnych sieťach a obrazovkách Kežmarskej televízie.

Aktuálne informácie nájdu rodičia na stránkach škôl, podmienkou však ostáva negatívny výsledok testu jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa. Nástup do školy je podmienený čestným vyhlásením o bezinfekčnosti, ktoré nájdu občania na webe mesta a škôl. Taktiež toto čestné vyhlásenie im dajú administratívni pracovníci na pretestovaní. Rúška sú povinné v interiéri, exteriéri aj v extraviláne. Platí zákaz vychádzania s výnimkami.