Metodický pokyn upravuje aj jednotný postup orgánov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru a Finančnej správy Slovenskej republiky pri oznámení vzniku a skončení služobného pomeru svojich zamestnancov, ktorým sa zabezpečí ich oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, vedenie evidencie občanov podliehajúcich brannej povinnosti okresnými úradmi v sídlach krajov a priznávanie vojenskej hodnosti občanov po skončení služobného pomeru. Metodický pokyn bol uverejnený vo Vestníku Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Potrebné dokumenty ako oznámenie o vzniku a iné sú priložené v prílohe.

4214_vestnik2020_88.pdf(421 kB)4214_vestnik2020_88.pdf
4213_priloha-c-4-oznamenie-o-vzniku-a-o-zaniku-dovodov-oslobodenia.doc(54.5 kB)4213_priloha-c-4-oznamenie-o-vzniku-a-o-zaniku-dovodov-oslobodenia.doc