Epidemiologická situácia v pandémii ochorenia COVID-19 sa vyvíja nepriaznivo, všetky okresy na Slovensku zaznamenávajú stúpajúci nárast počtu prípadov tohto ochorenia, sú výrazné obmedzenia funkčnosti maloobchodných prevádzok, zariadení cestovného ruchu a prevádzok poskytujúcich služby, vrátane obmedzenia prevádzok školských zariadení.Aj RÚVZ so sídlom v Poprade vo svojom územnom obvode eviduje výrazný nárast počtu osôb, ktorým laboratórnymi testami RT-PCR a antigénovými testami bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2.Nemocnice a zdravotnícki pracovníci zažívajú najväčší nápor za celé trvanie pandémie, mnohé nemocnice už v týchto chvíľach smerujú ku kolapsu. Preto dôrazne žiadame širokú verejnosť, aby čo najviac obmedzila svoju mobilitu mimo svojho bydliska, rešpektovala obmedzenia slobody pohybu v zmysle uznesenia vlády a opatrenia orgánov verejného zdravotníctva, pri nevyhnutnom pobyte vo vonkajších priestoroch dodržiavala opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov), vyhýbala sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí a ľudí bez rúšok. Zároveň apelujeme na občanov, aby osoby s pozitívnym ochorením Covid-19 a osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie Covid-19 dôsledne dodržiavali izoláciu v domácom prostredí.Iba osobnou zodpovednosťou každého z nás a dodržiavaním preventívnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v záujme ochrany verejného zdravia prispejeme k zlepšeniu epidemiologickej situácii vo výskyte ochorenia COVID-19 na Slovensku.                                                                                             RÚVZ so sídlom v Poprade