Na základe Uznesenia vlády SR č. 718 zo dňa 11. novembra 2020 sa s účinnosťou od 15.11.2020  v čase od 00:00 hod. v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl.5 ústavného zákona č. 227/2020 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v zn.n.p. schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30.septembra 2020  predlžuje na ďalších  45 dní.